Werkbladen begrijpend lezen

Werkbladen begrijpend lezen nodig? Om begrijpend lezen goed te oefenen met je kind, is het zaak om professionele werkbladen in huis te halen. De begrijpend lezen werkbladen die we op deze pagina verzameld hebben, mag je gratis downloaden en gebruiken. Ook leggen we je uit …

Stappenplan begrijpend lezen

Het stappenplan begrijpend lezen helpt kinderen de lessen begrijpend lezen beter te maken. Nog belangrijker: het leert ze belangrijke vaardigheden aan die zullen leiden tot betere vaardigheden rondom het begrijpend lezen. Met het stappenplan begrijpend lezen kun jij je kind helpen om beter te worden …

Wat is de zin van begrijpend lezen?

Als er één vak jaarlijks meerdere malen op een teamvergadering staat, is het wel begrijpend lezen. Begrijpend lezen blijkt op scholen een ongrijpbaar vak te zijn. De resultaten van begrijpend lezen Cito-toetsen schommelen en verschillen van school tot school. Het is duidelijk dat iedere school …

Begrijpend lezen Escape Room – Spionnen

Om begrijpend lezen te versterken, moet je vooral zorgen dat kinderen begrijpend lezen leuk gaan vinden. Eigenlijk moeten ze helemaal niet doorhebben dat ze met begrijpend lezen bezig zijn. Dat effect proberen we te bereiken in onze Escape Room over spionnen. Deze Escape Room neemt …

Dichtend beter in taal

De Sinterklaastijd komt er weer aan. En dat betekent dat menig kind (of ouder?) de pen pakt en aan het dichten slaat. Heel goed voor de taalontwikkeling, stellen experts. Dus laat kinderen vooral zélf hun gedichten maken!   Spelen met klanken Het grote voordeel van …

Woordenschat en begrijpend lezen

Woordenschat en begrijpend lezen hebben veel met elkaar te maken. De betekenis van nieuwe woorden staat in elke groep van het basisonderwijs centraal, maar in de bovenbouw wordt hier meer gestalte aan gegeven. De betekenis van woorden halen kinderen op strategische wijze uit teksten, foto’s …

Wat is de hoofdgedachte van een tekst?

In de kennisbank is een uitgebreider artikel opgenomen over het vinden van de hoofdgedachte. De hoofdgedachte uit een tekst halen. Misschien is het voor jou even geleden dat je dat bewust hebt gedaan, omdat het op school zo genoemd werd. Maar we doen het vaak …

Tips om je kind te helpen bij begrijpend lezen

Is begrijpend lezen het moeilijkste vak op school? Als je die vraag aan kinderen stelt, zullen velen beginnen met knikken. Begrijpend lezen is een complex vak. Het is niet een kwestie van een strategie aanleren en die blijven herhalen, zoals bij rekenen en spelling. Begrijpend …

De Cito begrijpend lezen

Ieder jaar maken kinderen vanaf groep 4 Cito-toetsen voor begrijpend lezen. In deze Cito-toetsen wordt gekeken hoe goed een kind de vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen beheerst. Hoe worden kinderen op school voorbereid op deze Cito-toetsen en wat kun je als ouder zelf …