Begrijpend lezen gaat in groep 3 verder waar het in de kleuterklassen geëindigd is. Ondanks dat kinderen nog niet technisch kunnen lezen. De vaardigheid van tekstbegrip wordt namelijk ook aangeboden in het luisteren naar voorgelezen teksten.

Omdat kinderen in groep 3 grote stappen zetten op het gebied van technisch lezen, komt hier ook het begrijpend lezen verder uit voort.

In dit artikel leggen we uit wat begrijpend lezen groep 3 inhoudt en hoe je als ouder je kind goed kunt helpen.

Begrijpend lezen in groep 3

Begrijpend lezen in groep 3 gaat steeds meer samen met technisch lezen. Er zijn veranderingen gaande in het onderwijs waarmee het vak leesonderwijs zich niet meer alleen toespitst op technisch lezen, maar ook op begrijpend lezen. En dat is fijn, want die twee gaan hand in hand.

In groep 3 beginnen kinderen met begrijpend luisteren. De juf of meester zal een tekst voorlezen en het is aan de kinderen om vragen over die tekst te beantwoorden. Maar ook zal kinderen aangeleerd worden dieper naar de voorgelezen tekst te kijken (of te luisteren).

De leerkracht is voor deze kinderen vaak nog het rolmodel en door middel van het goede gedrag laten zien, zal de leerling dit overnemen.

Er wordt dus een heel belangrijke basis in groep 3 gelegd.

 

Van leesbegrip naar begrijpend lezen in groep 3

Omdat in groep 3 het leren lezen op technisch vlak veel aandacht krijgt, wordt het begrijpend lezen meegenomen in het stukje leesbegrip.

Naast de kunde om van losse letters woorden te vormen en uit te spreken tot volledige zinnen en verhalen, leren kinderen waarom ze een tekst kunnen lezen. Zo kun je een tekst lezen omdat je vermaakt wil worden, maar ook omdat je meer te weten wil komen over een onderwerp of omdat je een recept wil bereiden. Dit noemen we leesbegrip: begrijpen waarom je een tekst leest.

Als leesbegrip goed uitgelegd wordt, zullen kinderen makkelijker de sprong naar begrijpend lezen maken.

 

Wat leren kinderen in groep 3 voor begrijpend lezen?

Een belangrijke vraag: wat moeten kinderen in groep 3 voor begrijpend lezen kunnen om goed naar groep 4 te gaan? Een achterstand loop je snel op met begrijpend lezen en om die te voorkomen, is het goed om te weten wat kinderen in groep 3 moeten kennen.

De belangrijkste doelen voor begrijpend lezen in groep 3 zijn de volgende:

 • De ontwikkeling van leesbegrip (weten wat je leest en waarom je dat leest);
 • Kennismaken met de wereld om hen heen en geprikkeld worden door actualiteiten en gesprekken hierover kunnen voeren;
 • Informatie uit gesproken en geschreven tekst kunnen halen (door het beantwoorden van vragen).
Begrijpend lezen groep 3 oefenen
Begrijpend lezen in groep 3.

Voorbeeld opgave begrijpend lezen groep 3

Om je een idee te geven wat kinderen in groep 3 moeten kunnen op het gebied van begrijpend lezen, delen we een opdracht met je.

De tekst hieronder moet door kinderen gelezen worden:

Saar bakt een taart.

Opa helpt Saar.

Ze zetten de oven aan.

Opa maakt het deeg in orde.

Saar mag de appels snijden.

Ze bakken een appeltaart.

Dan volgen onderstaande vragen, die de kinderen zelf moeten kunnen beantwoorden:

1 Wie helpt Saar?

2 Wat voor taart maakt Saar?

3 Wat doet opa en wat doet Saar?

 

Zoals je ziet zijn dit heel gerichte vragen, die zich richten op het lezen van de tekst. Als je de tekst gelezen hebt en tot je hebt genomen, kun je elke vraag beantwoorden. Dat is dan ook wat aan het einde van groep 3 van kinderen wordt verwacht.

 

Lessen begrijpend lezen in groep 3

Het niveau van de lessen voor begrijpend lezen in  groep 3 loopt per school flink uiteen. Er zijn scholen die de basis aanhouden, maar ook scholen die het belang van  begrijpend lezen erkennen en er vol op inzitten.

Leerkrachten die het belang erkennen zullen nog dieper de tekst induiken met de kinderen en ook vragen stellen over de tekstsoort, zoals:

 • Waarom is deze tekst geschreven? (Wat wilde de schrijver? Je informeren, vermaken of iets verkopen).
 • Kun je ook iets leren uit deze tekst?
 • Welk gevoel krijg je bij deze tekst?

Die laatste vraag komt ook steeds meer terug en doet misschien wat zweverig aan, maar wordt heel doelbewust gesteld. Teksten roepen vaak een gevoel op en dat gevoel helpt ook om de tekst beter te begrijpen (door voorkennis te activeren en ervaringen te te koppelen). Zeker in de bovenbouw gaat dit een rol spelen.

 

Hoofdpunten begrijpend lezen groep 3

In groep 3 wordt een heel belangrijke basis gelegd voor het begrijpend lezen in de basisschool. Hier wordt namelijk aan leesbegrip gewerkt, vaak al voordat alle kinderen goed en wel kunnen lezen. Voor goed onderwijs in begrijpend lezen zal de leerkracht van groep 3 het volgende doen:

 • Aandacht hebben voor het leesdoel, bijvoorbeeld door vragen te stellen als “Waarom gaan we deze tekst lezen?” en “Wat hebben we nu gelezen?”
 • Voor het lezen goed kijken naar de tekst, tussenkopjes en plaatjes. “Waar zou deze tekst over kunnen gaan?”
 • De voorkennis van de kinderen activeren, voor het lezen. “Weet je al iets over het onderwerp? Vertel er eens over!”
 • Voortdurend koppelingen blijven maken en verbanden leggen. “Weet je nog dat we dat ook hoorden toen…”
 • Voorspellen van het verloop van de tekst. “Waar gaat het heen met deze tekst?”
 • Visueel maken. “Hoe ziet dit verhaal er in jouw hoofd uit? Wat zie je voor je?” Dat kan op allerlei manieren verwerkt worden, bijvoorbeeld door tekeningen te maken.
 • Veel vragen stellen over de tekst. “Wat las je? Wat gebeurde er?”
 • Een mening vormen over de tekst. “Wat vond jij? Waarom?”
 • Samenvatten van de tekst. Een belangrijke vaardigheid waar kinderen niet vroeg genoeg mee kunnen beginnen. De leerkracht zal dit met de kinderen doen en ze leren hoe je een tekst samenvat en de belangrijkste punten eruit kunt halen.

Wil jij je kind helpen met begrijpend lezen in groep 3? Download dan ons gratis oefenboek. Hier staan teksten en vragen in die je kind goed kunnen helpen.

Download Gratis Oefenboek

 

Cito-toets begrijpend lezen groep 3

Als er een lesmethode gebruikt wordt voor begrijpend lezen, zal er ook een toets worden afgenomen. Naast de methodetoetsen zijn de Cito-toetsen begrijpend lezen erg belangrijk. De Cito-toets begrijpend lezen wordt twee keer afgenomen. De eerste toets is in januari en wordt de M3-toets genoemd. De E3-toets is de laatste toets van groep 3 en wordt in mei of juni gedaan.

De Cito-toets begrijpend lezen in groep 3 bestaat uit veel teksten en vragen. Kinderen moeten teksten lezen en vragen over de inhoud kunnen beantwoorden. Zo nu en dan wordt ook gevraagd naar de tekst zelf en het doel van de tekst.

De uitslag van de Cito-toetsen wordt gebruikt om plannen te maken en kinderen al dan niet extra te helpen.

 

Begrijpend lezen groep 3 gratis oefenen?

Begrijpend lezen in groep 3 is erg belangrijk. Het valt en staat met leesbegrip en het aanleren van de juiste vaardigheden. Kinderen die eenmaal een achterstand hebben op het gebied van begrijpend lezen, halen die niet snel in. De basis van groep 3 is dus essentieel.

Wil jij je kind helpen om begrijpend lezen in groep 3 te oefenen? Download dan ons gratis oefenboekje. Hier staan verschillende teksten en opgaven in voor kinderen die willen oefenen met begrijpend lezen in groep 3.

Download Gratis Oefenboek