Begrijpend lezen groep 6 verschilt op zich niet heel veel van begrijpend lezen in groep 5? Er komt ook niet heel veel nieuws bij kijken. Wel worden de teksten langer en worden er moeilijkere woorden gebruikt. Je zou dus kunnen zeggen dat begrijpend lezen groep 6 de diepte in gooit. Strategieën worden versterkt en verstevigt, waardoor kinderen nog beter worden in studerend en begrijpend lezen.

Wel worden kinderen bij begrijpend lezen in groep 6 langzaam klaargestoomd om tussen de regels door te lezen. Daarmee halen ze de hoofdgedachte (het hoofddoel van de auteur) uit de tekst, lezen ze de dubbele laag en kunnen ze veel dieper een betekenis aan de tekst geven.

Een overzicht van begrijpend lezen groep 6.

 

Begrijpend lezen groep 6 en tekstsoorten

Begrijpend lezen groep 6 valt en staat met het goed herkennen van tekstsoorten. Net als in groep 5 komen verhalende teksten, informatieve teksten, objectieve en subjectieve teksten, overtuigende teksten en handleidingen voorbij en kinderen in groep 6 moeten die nu echt kennen.

Kinderen in groep 6 zullen deze sneller herkennen dan in groep 5, omdat ze er goed op voorbereid zijn. Maar ditmaal moeten ze er ook meer mee doen. Er wordt veel over de inhoud van de teksten gevraagd, gekoppeld aan de achterliggende doelen van de auteur. In hoeverre zijn de gekozen tekstsoorten bijvoorbeeld passend bij de hoofdgedachte?

Om helemaal te laten zien dat kinderen in groep 6 begrijpend lezen goed volgen, zal ze ook regelmatig gevraagd worden een tekst verder aan te vullen.

Begrijpend lezen groep 6

Vragen over de inhoud van de tekst

De teksten van begrijpend lezen in groep 6 worden langer en de vragen gaan dieper in op de inhoud van die teksten. Veel kinderen hebben daar moeite mee, omdat ze de enorme lappen tekst niet helemaal lezen. Dat zien zowel leerkrachten als ouders terug: veel kinderen lezen zich snel door de tekst heen en beginnen dan al aan de opgaven. Daardoor zien ze belangrijke details over het hoofd. En dat is zonde, want zo worden er fouten gemaakt.

Voor ouders en leerkrachten die begrijpend lezen groep 6 willen oefenen met hun kind of leerling is het dus van belang daar alert op te zijn! Maak de kinderen duidelijk hoe belangrijk het is om de aandacht goed bij de tekst te houden.

Benieuwd naar begrijpend lezen in groep 6? Wil je alvast een idee krijgen van wat begrijpend lezen inhoudt? Download dan het gratis oefenboekje voor begrijpend lezen met 5 teksten met vragen.

Download Gratis Oefenboek

 

Andere vaardigheden voor begrijpend lezen groep 6

Los van dat er vragen worden gesteld over de inhoud van de tekst, moeten kinderen voor begrijpend lezen in groep 6 ook een aantal andere zaken goed beheersen. Zoals:

Dit zijn allemaal vaardigheden die in groep 5 geïntroduceerd zijn (mits van een goede lesmethode voor begrijpend lezen gebruik gemaakt is) en die in groep 6 worden versterkt. Mist je kind hier delen van? Zorg dan dat je die snel weer bijspijkert, want anders kan een achterstand zo ontstaan.

 

Woordenschat en begrijpend lezen

Begrijpend lezen groep 6 gaat gepaard aan een goede dosis woordenschat. Woordenschat is de kennis van woorden in een tekst. Vooral de kennis om  van onbekende woorden alsnog de betekenis te achterhalen door een juist gebruik van de tekst! In veel oefenteksten voor begrijpend lezen staan met opzet moeilijke woorden die de kinderen alleen kunnen achterhalen door de juiste strategie toe te passen. Welke strategieën zijn dat?

  • De stukjes voor en na het moeilijke woord lezen, zodat de context duidelijk wordt.
  • De afbeeldingen bij de tekst bekijken om te zien of het woord daaruit te herleiden is.
  • Het woord in stukken hakken en kijken of delen van het woord bekend zijn.
  • Aan iemand vragen wat de betekenis is.
  • De betekenis opzoeken.

Natuurlijk zijn de laatste twee strategieën niet van toepassing in de Cito-toetsen die voor begrijpend lezen worden afgenomen. Goede teksten helpen kinderen dan ook om de betekenis van een moeilijk woord op een andere manier te herleiden.

 

Gratis oefenen voor begrijpend lezen in groep 6?

Begrijpend lezen groep 6 oefenen? In groep 6 wordt dieper in gegaan op de strategieën die bij begrijpend lezen komen kijken. Er wordt verder gebouwd op de basis die in groep 5 is gelegd en uitgekeken naar begrijpend lezen in groep 7. Met name woordenschat en het afleiden van de betekenis van moeilijke woorden en het inhoudelijk beantwoorden van vragen komen in groep 6 ruimschoots aan bod.

Wil jij je kind goed voorbereiden op het begrijpend lezen in groep 6? Download dan ons gratis oefenboekje voor begrijpend lezen.

Download Gratis Oefenboek