Verschilt begrijpend lezen in groep 6 nu echt heel veel van begrijpend lezen in groep 5? Op zich niet. Er komt ook niet heel veel nieuws bij kijken. Wel worden de teksten langer en worden er moeilijkere woorden gebruikt.

Ook worden kinderen langzaam klaargestoomd om tussen de regels door te lezen. Daarmee halen ze de hoofdgedachte en het hoofddoel van de auteur uit de tekst, lezen ze de dubbele laag en kunnen ze veel dieper een betekenis aan de tekst geven.

Een overzicht van begrijpend lezen in groep 6.

 

Tekstsoorten

Net als in groep 5 komen verhalende teksten, informatieve teksten, objectieve en subjectieve teksten, overtuigende teksten en handleidingen voorbij.

Kinderen zullen deze sneller herkennen dan in groep 5, maar moeten er nu ook daadwerkelijk meer mee. Zo wordt er op inhoud van de tekst gevraagd, maar ook naar de achterliggende gedachte van de auteur.

In sommige gevallen moeten kinderen een tekst ook verder aanvullen.

 

Vragen over de inhoud van de tekst

De teksten in groep 6 worden langer en de vragen gaan dieper in op de inhoud van die teksten. Veel kinderen hebben daar moeite mee, omdat ze de enorme lappen tekst niet helemaal lezen.

Het is dus heel belangrijk om je aandacht bij de tekst te houden en af en toe even terug te lezen.

Wil je alvast een idee krijgen van wat begrijpend lezen inhoudt? Download dan het gratis oefenboekje voor begrijpend lezen met 5 teksten met vragen.

Download Gratis Oefenboek

 

Andere vaardigheden in groep 6

Los van dat er vragen worden gesteld over de inhoud van de tekst, moeten kinderen in groep 6 ook een aantal andere zaken goed beheersen. Zoals:

 

Woordenschat en begrijpend lezen

Ook bij de lessen in groep 6 wordt woordenschat betrokken. In veel teksten staan met opzet moeilijke woorden die de kinderen alleen kunnen achterhalen door de juiste strategie toe te passen. Welke strategieën zijn dat?

  • De stukjes voor en na het moeilijke woord lezen, zodat de context duidelijk wordt.
  • De afbeeldingen bij de tekst bekijken om te zien of het woord daaruit te herleiden is.
  • Het woord in stukken hakken en kijken of delen van het woord bekend zijn.
  • Aan iemand vragen wat de betekenis is.
  • De betekenis opzoeken.

Natuurlijk zijn de laatste twee strategieën niet van toepassing in de Cito-toetsen die voor begrijpend lezen worden afgenomen. Goede teksten helpen kinderen dan ook om de betekenis van een moeilijk woord op een andere manier te herleiden.

 

Gratis oefenen?

In groep 6 wordt dieper in gegaan op de strategieën die bij begrijpend lezen komen kijken. Er wordt verder gebouwd op de basis die in groep 5 is gelegd en uitgekeken naar begrijpend lezen in groep 7. Met name woordenschat en het afleiden van de betekenis van moeilijke woorden en het inhoudelijk beantwoorden van vragen komen in groep 6 ruimschoots aan bod.

Wil jij je kind goed voorbereiden op het begrijpend lezen in groep 6? Download dan ons gratis oefenboekje.

Download Gratis Oefenboek