In groep 8 wordt er eigenlijk niets nieuws meer aangeleerd op het gebied van begrijpend lezen. De vaardigheden van groep 7 worden eigenlijk herhaald en meer geoefend.

Dat is maar goed ook, want het schooladvies wordt in groep 8 gegeven en ook vinden de diverse Eindtoetsen plaats.

Wat moet je je voorstellen van begrijpend lezen in groep 8?

 

Begrijpend lezen als doel

Het doel van begrijpend lezen is dat kinderen in staat zijn een tekst goed te lezen en te interpreteren. Dat is van belang om beter te kunnen leren, maar ook om een kritische houding aan te kunnen nemen in de maatschappij.

Vragen die iemand zich bij het lezen van een tekst zou moeten stellen zijn onder meer:

  • Klopt het wat hier staat?
  • Wat weet ik al van dit onderwerp? Strookt dat met wat de auteur mij vertelt?
  • Wat is het doel van de auteur? Wil hij mij iets leren of probeert hij mij te overtuigen iets te kopen of ergens anders over te gaan denken?
  • Zijn de bronnen van de tekst goed gekozen?
  • Worden de argumenten onderbouwd?
  • Staat de tekst vol met meningen of ook met feiten? En zijn die feiten ergens te toetsen?

 

Argumenten

Als er ergens de nadruk op wordt gelegd in groep 8, dan zijn het op argumenten. Dat is niet alleen binnen het begrijpend lezen zo, maar ook binnen vakken als wereldoriëntatie.

Kinderen in groep 8 moeten zichzelf steeds beter kunnen onderbouwen. Ze moeten leren een mening te geven en die mening te onderbouwen, maar ook leren ze dat er andere meningen zijn en dat die ook onderbouwd kunnen zijn. Dat lijkt ingewikkeld, maar borduurt voort op wat er al in groep 7 is geleerd.

Binnen begrijpend lezen is daar ook aandacht voor. Kinderen moeten gericht zoeken naar argumenten voor bepaalde stellingen, zoals:

De auteur stelt dat het gebruik van het openbaar vervoer gratis zou moeten worden. Welke argumenten benoemt hij daarvoor in de tekst?

 

Bronnen controleren

Wat ook vaak gebeurt in groep 8 is dat er bronnen moeten worden gecontroleerd. Of van tevoren moet er worden aangegeven welke bronnen gebruikt kunnen worden bij het schrijven van een stuk tekst.

Zo is een opdracht uit een taalmethode als volgt:

Jasper wil een artikel schrijven voor de krant over de opwarming van de aarde. Hij gebruikt hier een aantal bronnen bij. Welke bron is het minst op zijn plaats?

A Een artikel over luchtvervuiling in China

B Een boek over de ozonlaag

C Een artikel over het broeikaseffect

D Een rapport over gevaarlijke stoffen in brandstof

 

In de les wordt er natuurlijk ruimschoots aandacht aan het item gegeven, maar voor kinderen kan het best lastig zijn om de juiste bron te noemen. Voor antwoord B en D is namelijk allebei wat te zeggen.

Het kan zomaar zijn dat dit een antwoord op een dergelijke vraag wel verwacht wordt op een Eindtoets.

 

Eindtoets

In groep 8 maken de kinderen de Eindtoets. Deze toets is de laatste toets die ze op de basisschool maken en dient als begin voor het voortgezet onderwijs.

Onder het vak taal is begrijpend lezen erg aanwezig. Kinderen moeten lange stukken tekst lezen en daar voorkennis over activeren, vragen over de inhoud beantwoorden en argumenten en meningen van elkaar onderscheiden. Ook wordt van kinderen aangenomen dat ze zelf in staat zijn moeilijke woorden te vertalen door de tekst (de bron) goed te lezen in de juiste context.

 

Gratis oefenen?

Goed oefenen en voorbereiden op begrijpend lezen op de Eindtoets van groep 8? Educazione ontwikkelde een uitgebreid oefenboek.

Lees meer over de oefenboeken

Wil je liever eerst een idee van het oefenboek krijgen? Download dan dit gratis freemium.

Download Gratis Oefenboek