Categorie: Tekstsoorten

Dichtend beter in taal

De Sinterklaastijd komt er weer aan. En dat betekent dat menig kind (of ouder?) de pen pakt en aan het dichten slaat. Heel goed voor de taalontwikkeling, stellen experts. Dus …

Woordenschat en begrijpend lezen

Woordenschat en begrijpend lezen hebben veel met elkaar te maken. De betekenis van nieuwe woorden staat in elke groep van het basisonderwijs centraal, maar in de bovenbouw wordt hier meer …

Verschillende soorten teksten

Net als dat schrijvers verschillende doelen hebben, zijn er verschillende soorten tekst die je tegen kunt komen als je leest. Begrijpend lezen gaat dan ook in op de diepere betekenis …