De Cito begrijpend lezen

De Cito begrijpend lezen

Ieder jaar maken kinderen vanaf groep 4 Cito-toetsen voor begrijpend lezen. In deze Cito-toetsen wordt gekeken hoe goed een kind de vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen beheerst.

Hoe worden kinderen op school voorbereid op deze Cito-toetsen en wat kun je als ouder zelf doen? We geven het antwoord op die vragen in dit artikel.

 

Inhoud van de Cito begrijpend lezen

Op de Cito-toetsen van begrijpend lezen komen alle vaardigheden terug die kinderen hebben geleerd op het gebied van begrijpend lezen. Afhankelijk van in welke groep ze zitten komen de volgende vaardigheden aan bod:

 

Moeilijkheid van de toets

De ervaring leert dat kinderen in de bovenbouw de toetsen voor begrijpend lezen erg moeilijk vinden. Dat komt enerzijds omdat er per leerjaar meer vaardigheden getoetst worden. Vanaf groep 6 moeten kinderen bijna alles van het voorgenoemde lijstjes kunnen. Ook speelt mee dat de teksten niet al te makkelijk zijn.

De teksten op de Cito-toetsen voor begrijpend lezen zijn lang van stuk en bevatten weinig witruimtes. Kinderen krijgen dan ook het gevoel enorme bakstenen aan tekst te moeten verwerken en haken eerder af.

 

Voorbereiding op school

De meeste scholen bereiden de Cito-toets zelf niet voor. Er wordt wel aandacht gegeven aan begrijpend lezen, bijvoorbeeld in de lessen taal. Het onderdeel taalbegrip komt vaak wekelijks voor. Het is echter de vraag of dit voldoende voorbereidt op de toetsen voor begrijpend lezen. Sommige scholen investeren hier meer in en hebben speciaal voor begrijpend lezen een lesmethode aangeschaft. Grip op Lezen is zo’n methode.

 

Thuis voorbereiden

Wil jij je kind helpen met begrijpend lezen voorbereiden? Dat kan aan de hand van onze uitgebreide oefenboeken. In deze oefenboeken, speciaal bedoeld voor groep 6, 7 en 8, staan per deel maar liefst 25 uiteenlopende teksten met ruim 250 unieke opgaven. Deze opgaven gaan dieper in op alle vaardigheden die van kinderen worden verwacht op de Cito-toetsen begrijpend lezen.

Lees meer over de oefenboeken

 

Bedankt voor het lezen!

Interessant? Deel het op sociale media!