Met de oefenboeken begrijpend lezen kun je uitgebreid oefenen voor begrijpend lezen. Het oefenmateriaal begrijpend lezen in de oefenboeken van Educazione hebben al vele kinderen geholpen om de strategieën van begrijpend lezen onder de knie te krijgen. In elk uitgebreid oefenboek tref je alles wat nodig is om begrijpend lezen aan te leren en te trainen. We vertellen je graag meer over dit product.

 

Begrijpend lezen

Onder basisschoolkinderen is begrijpend lezen een van de moeilijkste vakken. Het is ook het vak dat op de meeste Cito-toetsen slecht wordt gescoord. En dat is jammer, want begrijpend lezen is een belangrijk onderdeel en een vaardigheid die op de middelbare school als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Het kan zinvol zijn om begrijpend lezen te oefenen. De oefenboeken “Begrijpend Lezen Oefenen voor Groep 6, 7 en 8” kunnen je daar dan ook prima bij helpen.

 

Uitgebreide oefenboeken begrijpend lezen met veel teksten

In ieder oefenboek voor begrijpend lezen tref je minstens 25 teksten met de meest uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld:

 • Indonesië
 • Jack de Ripper
 • Een pakje voor Rodrigo
 • Recept voor kaneelbrood
 • Hoe plak je een fietsband?
 • Hoe maak je zelf een aardbeving?

De teksten in onze oefenboeken begrijpend lezen variëren in lengte (in jongere groepen zijn de teksten ook korter), maar bieden wel de mogelijkheid om gerichter naar een tekst te kijken. Hoofdgedachte en doelen van de auteur zijn duidelijk aanwezig en te herkennen, mits je de vaardigheden van begrijpend lezen gebruikt!

Oefenboeken begrijpend lezen

 

Open en gesloten vragen

Alle teksten bevatten open en gesloten vragen. Zo moeten kinderen meerkeuzevragen beantwoorden (zoals ook op de Cito-toetsen het geval is) en antwoord geven op open vragen. Dat leert ze om mogelijkheden uit te sluiten (meerkeuzevragen), te overwegen wat het beste antwoord is (objectieve waarneming) en gericht terug te lezen in de tekst om een antwoord te vinden op hetgeen ze moeten weten (studerend lezen).

 

Objectief en subjectief

De teksten verschillen in objectiviteit en subjectiviteit, dus teksten met vooral feiten (objectief) en teksten die duidelijk een mening zijn (subjectief).

Ook staan er in sommige teksten met feiten ook meningen en andersom. Aan de kinderen zaak om uit te zoeken hoe dat precies zit en welke argumenten een mening ondersteunen. Dat betekent dat ze uitgedaagd worden om een tekst goed te ontleden.

 

Tussen de regels door lezen

In sommige teksten kunnen kinderen tussen de regels doorlezen. Sterker nog: in sommige teksten is dat de enige manier om een goed antwoord te kunnen geven op de vraag. Op die manier leren kinderen een tekst vanuit meerdere oogpunten te bekijken. Niet alleen van dat van hen als lezer, maar ook door de ogen van de schrijver en zowel medestanders als tegenstanders van wat de schrijver in het verhaal zegt.

Als kinderen eenmaal tussen de regels door kunnen lezen, zullen ze veel meer openstaan voor teksten en vinden ze het een uitdaging om meer verborgen boodschappen te achterhalen.

 

Overige vaardigheden

Natuurlijk zijn er veel meer vaardigheden binnen het begrijpend lezen, welke ook in de oefenboeken “Begrijpend Lezen Oefenen voor Groep 6, 7 en 8” aan bod komen. Denk hierbij aan:

 • Verwijs- en signaalwoorden (waarnaar verwijst “hij” in zin 3?)
 • Oorzaak en gevolg (waardoor kon de vakantie niet doorgaan?)
 • Betekenis van woorden herleiden uit de tekst door terug te lezen of verder te lezen
 • Het bepalen van waar een tekst over zal gaan
 • Voorkennis activeren en voorspellen
 • Het doel van de schrijver achterhalen
 • Inconsistenties (fouten) uit de tekst halen
 • De tekst goed aan kunnen vullen om duidelijker en completer te zijn
 • Verbanden leggen
 • Conclusies trekken en samenvattingen kunnen maken
 • De structuur van een tekst herkennen

 

Oefenboeken begrijpend lezen bestellen

Ieder oefenboek van “Begrijpend Lezen Oefenen voor Groep 6, 7 en 8” is zowel digitaal als fysiek beschikbaar. Het kan dus direct gebruikt worden. Haal per leerjaar minstens 25 teksten en meer dan 250 sterke opgaven in huis om uitgebreid te oefenen met begrijpend lezen!

Oefenboeken begrijpend lezen voor groep 6, 7 en 8

Begrijpend Lezen Groep 6 digitaal
€ 67
Uitgebreid oefenen voor begrijpend lezen
25 unieke teksten
250+ opgaven
Voorbereiding op Cito-toetsen groep 6
Direct te gebruiken
Begrijpend Lezen Groep 7 digitaal
€ 67
Uitgebreid oefenen voor begrijpend lezen
25 unieke teksten
250+ opgaven
Voorbereiding op Cito-toetsen groep 7 (incl Entreetoets)
Direct te gebruiken
Begrijpend Lezen Groep 8 digitaal
€ 67
Uitgebreid oefenen voor begrijpend lezen
25 unieke teksten
250+ opgaven
Voorbereiding op Cito-toetsen groep 8 (incl Eindtoets)
Direct te gebruiken

Begrijpend Lezen Groep 6 boek
€ 137
Uitgebreid oefenen voor begrijpend lezen
25 unieke teksten
250+ opgaven
Voorbereiding op alle Cito-toetsen van groep 6
Begrijpend Lezen Groep 7 boek
€ 137
Uitgebreid oefenen voor begrijpend lezen
25 unieke teksten
250+ opgaven
Voorbereiding op alle Cito-toetsen van groep 7 én Entreetoets
Begrijpend Lezen Groep 8 boek
€ 137
Uitgebreid oefenen voor begrijpend lezen
25 unieke teksten
250+ opgaven
Voorbereiding op alle Cito-toetsen van groep 8 en Eindtoetsen