Gratis oefenen met begrijpend lezen

Begrijpend lezen is voor veel kinderen erg lastig. Het herkennen van tekstsoorten, het achterhalen van de doelen van de auteur en de betekenis van nieuwe woorden uit de tekst halen vraagt veel. Behalve het aanleren van strategieën gaat het bij begrijpend lezen ook vooral om …