Doelen van schrijvers en teksten

Een schrijver heeft een doel met zijn of haar tekst. Soms is het niet de schrijver zelf die het doel heeft, maar de instantie of organisatie achter de tekst. Bij begrijpend lezen wordt van kinderen gevraagd om die doelen uit de teksten te halen. Vaak …

Verschillende soorten teksten

Net als dat schrijvers verschillende doelen hebben, zijn er verschillende soorten tekst die je tegen kunt komen als je leest. Begrijpend lezen gaat dan ook in op de diepere betekenis van het begrijpen van deze verschillende soorten teksten. Welke tekstsoorten komen nu het meeste voor? …

Gratis oefenen met begrijpend lezen

Begrijpend lezen is voor veel kinderen erg lastig. Het herkennen van tekstsoorten, het achterhalen van de doelen van de auteur en de betekenis van nieuwe woorden uit de tekst halen vraagt veel. Behalve het aanleren van strategieën gaat het bij begrijpend lezen ook vooral om …