Woordenschat en begrijpend lezen

Woordenschat en begrijpend lezen hebben veel met elkaar te maken. De betekenis van nieuwe woorden staat in elke groep van het basisonderwijs centraal, maar in de bovenbouw wordt hier meer gestalte aan gegeven. De betekenis van woorden halen kinderen op strategische wijze uit teksten, foto’s …

Wat is de hoofdgedachte van een tekst?

In de kennisbank is een uitgebreider artikel opgenomen over het vinden van de hoofdgedachte. De hoofdgedachte uit een tekst halen. Misschien is het voor jou even geleden dat je dat bewust hebt gedaan, omdat het op school zo genoemd werd. Maar we doen het vaak …

Tips om je kind te helpen bij begrijpend lezen

Is begrijpend lezen het moeilijkste vak op school? Als je die vraag aan kinderen stelt, zullen velen beginnen met knikken. Begrijpend lezen is een complex vak. Het is niet een kwestie van een strategie aanleren en die blijven herhalen, zoals bij rekenen en spelling. Begrijpend …

De Cito begrijpend lezen

Ieder jaar maken kinderen vanaf groep 4 Cito-toetsen voor begrijpend lezen. In deze Cito-toetsen wordt gekeken hoe goed een kind de vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen beheerst. Hoe worden kinderen op school voorbereid op deze Cito-toetsen en wat kun je als ouder zelf …

Doelen van schrijvers en teksten

Een schrijver heeft een doel met zijn of haar tekst. Soms is het niet de schrijver zelf die het doel heeft, maar de instantie of organisatie achter de tekst. Bij begrijpend lezen wordt van kinderen gevraagd om die doelen uit de teksten te halen. Vaak …

Verschillende soorten teksten

Net als dat schrijvers verschillende doelen hebben, zijn er verschillende soorten tekst die je tegen kunt komen als je leest. Begrijpend lezen gaat dan ook in op de diepere betekenis van het begrijpen van deze verschillende soorten teksten. Welke tekstsoorten komen nu het meeste voor? …

Gratis oefenen met begrijpend lezen

Begrijpend lezen is voor veel kinderen erg lastig. Het herkennen van tekstsoorten, het achterhalen van de doelen van de auteur en de betekenis van nieuwe woorden uit de tekst halen vraagt veel. Behalve het aanleren van strategieën gaat het bij begrijpend lezen ook vooral om …